Cele Studenckiego Koła Poligraficznego Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego:
 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów.
 2. Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.
 3. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac przez studentów.
 4. Ułatwienie lepszego startu zawodowego członkom Koła.
 5. Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.
 6. Promowanie kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji specjalność Wydawnictwa.
 7. Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
 8. Pozyskiwanie nowej literatury z zakresu wydawnictw dla czytelni Wydziału Informatyki.
Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie spotkań i dyskusji jeden raz w tygodniu.
 2. Organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości.
 3. Organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach, konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą.
 4. Reklamę Koła w środowisku studenckim oraz wśród przedsiębiorców.
 5. Prowadzenie strony internetowej Koła.
 6. Współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.
 7. Organizowanie spotkań i wycieczek do firm poligraficznych.
 8. Publikowanie prac członków Koła w czasopismach, prasie branżowej, biuletynach oraz w Internecie.
 9. Aktywny udział w życiu naukowym i organizacyjnym Zakładu Wydawnictw i Sterowania Procesami Produkcyjnymi oraz Uczelni.